The Glass Factory

maj 15

The Glass Factory

The Glass Factory är ett glasbruk likt inget annat. Denna innovativa mix av museum och glashytta är beläget i Boda Glasbruk i Emmaboda kommun. Det ligger i hjärtat av Småland och regionen är även känt som Glasriket. Det kom att bli känt som Glasriket på grund av den höga produktionen och utvecklingen av glaskonst som växte fram här i början av 1700-talet. Innan The Glass Factory kom att bli vad det är idag var även detta glasbruk del av denna produktion.

Plats för innovation

Idag attraherar The Glass Factory artister från världen över, och många nationella artister kommer även till The Glass Factory för att ta del av de möjligheter som erbjuds här. Vad som lockar många till The Glass Factory är bland annat chansen att utveckla glasblåsarkonsten, men även den billiga bostadsmarknaden. Många av husen i Boda Glasbruk kanske behöver renoveras lite, men det är bara att göra ett besök till byggmax och ladda upp med allt som behövs för att börja bygga på drömkåken.

Unik mix av museum och hytta

The Glass Factory slog upp sina dörrar år 2011. Idag är det en unik kombination av glasmuseum och glashytta. Som besökare får du chansen att se på när glasblåsare skapar unik konst. I museet finns även en rad objekt som tillverkats i region. Här får besökare även chansen att lära sig mer om glaskonstens historia.

Read More

Orrefors glasbruk i Glasriket

maj 11

Orrefors glasbruk i Glasriket

Orrefors är sannolikt Sveriges mest kända glastillverkare. De erbjuder glasprodukter i hög kvalitet under ett varumärke som är eftertraktat både i Sverige och internationellt i länder som Norge, Tyskland, Frankrike och USA. Orrefors glas i byn med samma namn var företagets tidigare glasbruk, men 2013 stängde man ner produktionen där, numera sker mycket av tillverkningen istället vid Kosta glasbruk som ligger utanför Lessebo.

Historien om Orrefors glasbruk

Orrefors glasbruk var länge ett av Sveriges äldsta glasbruk i bruk. Efter nedstängningen 2013, då företaget flyttade produktionen till Kosta glasbruk, är det inte längre i bruk, men historien om detta storslagna glasbruk lever vidare.

Bruket grundades först som ett järnbruk under 1726 av hovjägarmästaren Lars Johan Silfversparre. Järnbruket fick namnet Orrefors bruk, där namnet Orre sannolikt kommer av den intilliggande Orranässjön. Järnhanteringen började bli alltmer olönsam under 1800-talet eftersom man hamnade i kraftigt konkurrens med gruvorna i Bergslagen. I takt med detta började dåvarande ägare fundera i banor om att byta verksamhetsinriktning eller åtminstone expandera sitt bruk till att omfatta något annat än enbart järn. År 1875 provade man med att starta en sågverksrörelse vid bruket. Först 1897 skapades ett glasbruk i lokalerna. Samtidigt anställdes flera glasblåsare från det närliggande Kosta glasbruk och det nya glasbruket blev snabbt mycket populärt.

Kända konstnärer och glasmästare

Genom åren har flera kända konstnärer och beryktade glasmästare arbetat vid Orrefors glasbruk. Inte minst under efterkrigstiden kryllade det av välkända konstnärer i hela Glasriket. Några exempel på konstnärer som varit verksamma vid Orrefors glasbruk är Simon Gate, Edward Hale, Vicke Lindstrand, Edvin Öhrström, Nils Landberg och Sven Palmqvist. Alla var en del i att lyfta Orrefors glasbruk till att bli ett av landets allra främsta.

Bruket hade sin storhetstid under mitten av 1900-talet. Under denna tid började glasbruket även delta vid en rad olika mässor och utställningar runtom i Europa för att göra sig ett namn även internationellt. Orrefors glasbruk deltog exempelvis vid världsutställningen i Paris 1925. Efter detta blev de omtalade även utanför Sverige, och var ett av varumärkena som det syftades på när begreppet “Swedish grace” myntades i Storbritannien några år senare.

Slutet i de ikoniska lokalerna

Orrefors glasbruk finns tyvärr inte i bruk idag, utan varumärket Orrefors glasprodukter tillverkas vid andra bruk, exempelvis vid Kosta glasbruk. Beskedet att stänga ner glasbruket och dess produktion togs hösten 2012 och nedläggningen var ett faktum i juli 2013. De gamla lokalerna står dock inte och förfaller utan används fortfarande till viss glasrelaterad verksamhet. De ägs fortsatt av Orrefors-koncernen, men hyrs ut till företaget Royal Design. I lokalerna har även skapats ett museum vid namn Orrefors bruksmuseum som håller öppet under sommaren. I samlingarna där finns flera intressanta och mycket exklusiva glasprodukter från Orrefors.

Read More

Svenska glasbruk

apr 30

Svenska glasbruk

Småland kallas ofta för det svenska glasriket, på grund av de många glasbruk som startade och bedrev sin verksamhet här. De småländska glasbruken tog verklig fart under 1800-talet, även om många hade haft tillverkning redan tidigare.

Numera är glasbruken ofta populära turistmål, dit man kommer för att titta på när glas handblåses till fantastiska former och skulpturer. När man gör en sådan resa vill man såklart vara rätt klädd, och för att uppnå detta kan en tur till Johnells vara ett bra alternativ. Det svenska vädret kan ju som bekant variera mycket, och då är det viktigt att ha rätt kläder.

Glasbruket Kosta har funnits sedan år 1742, och här får besökarna möjlighet att se när glasmassan förvandlas till en färdig produkt. Man kan såklart också handla med sig någonting hem. I Orrefors finns ett annat känt svenskt glasbruk. Det är Sveriges första glashytta utomhus, och här kan man också själv få pröva på att blåsa glas. Ett lite nyare glasbruk är Nybro glasbruk. Det startade år 1935 i Emmatorp. Till en början producerade man här assietter, dricksglas, och burkar till skokräm och konserver. Men efter bara omkring tio år som verksamt glasbruk brann Nybro glasbruk ner till grunden. Men det byggdes snart upp igen och startade sin produktion, främst av burkar till skokräm. Numera jobbar man mycket tillsammans med olika konstnärer och producerar en del handmålat glas.

Read More

Glasblåsare

apr 29

Glasblåsare

På ett glasbruk arbetar, bland annat, glasblåsare. Att blåsa glas är ett anrikt och traditionellt hantverk vars grunder inte ändrats i någon större omfattning sedan yrket uppfanns. Skillnaden mellan dagens glasbruk och glasblåsare jämfört med för femtusen år sedan är att vi idag framställer mer glas maskinellt – en glasblåsare framställer idag främst konstglas och finare bruksglas.

För den som är intresserad av glasblåsaryrket finns Riksglasskolan i Nybro som erbjuder flertalet olika utbildningar. Kanske bestämmer du dig redan inför gymnasievalet att bli glasblåsare? Eller kanske valde du en annan inriktning i livet och först i vuxen ålder insåg du att glasblåsaryrket är för dig?

Vuxenutbildning är en två år lång heltidsutbildning inom hantverksteknik. Främst tränar man här på olika hantverkstekniker men du kommer även att studera glasteori, göra studiebesök på glashyttor, lyssna till inbjudna gästlärare m.m. Du kommer även att få testa dina kunskaper under arbetsplatsförlagda praktikperioder.

Vilken karriär du gör som glasblåsare efter utbildningen är upp till dig själv men också upp till samhället i övrigt. Det är en tuff bransch och många glasbruk har lagts ned. En del driver eget och arbetar i sin egen hytta vilket andra kan skrämmas av, bland annat på grund av administrationen och ekonomin – men det finns hjälp att få av Capcito. Vissa skapar sig ett namn. Bland andra Ludvig Löfgren och Kjell Engman har gått Riksglasskolans utbildning. Oavsett vilken väg du väljer att gå efter sådan utbildning och vilken karriär du gör ser du till att ett traditionellt hantverk inte faller i glömska!

Read More

Vad är ett glasbruk?

apr 18

Vad är ett glasbruk?

 

Precis som namnet antyder är glasbruk ett bruk där man utvinner och/eller förädlar råvaror och material som kan bli till glas. I ett glasbruk arbetar man med materialet och tillverkar olika glasprodukter. Det kan vara alltifrån vattenglas, speciella glas för öl, vin eller champagne till krukor i glas eller fönsterrutor. Tidigare kallades ett glasbruk ofta för glashytta eftersom anläggningen brukade vara i en mindre hytta, men under de senaste 100 åren har produktionen blivit alltmer kommersialiserad och glasbruk har blivit den etablerade benämningen.

Det finns flera kända glasbruk i Sverige, till exempel Limmareds glasbruk som grundades 1740 och nu är Sveriges äldsta glasbruk i drift. Det ligger i Limmared i Västra Götalands län och deras mest kända glasprodukt är de genomskinliga Absolut Vodka-flaskorna. I övrigt har Sverige flera kända glasbruk och vi är som land en stor producent av glas och olika glasprodukter, beaktat vår storlek.

Anläggningens olika delar

Ett glasbruk består vanligen av två huvuddelar, en varm och en kall del. Vid väldigt stora anläggningar kan de varma och kalla delarna vara indelade i ytterligare underdelar, men huvudprincipen att det finns två huvuddelar är fortsatt densamma. I väldigt små bruk kan delarna vara i samma rum, men det är viktigt att det finns en viss temperaturskillnad mellan områdena för att glasprodukterna ska kunna tillverkas på ett tillfredsställande vis.

Den varma delen

I den varma delen av anläggningen utförs smältningen av råvarorna som senare ska bli glas. Smältningen sker i ugn under mycket hög värme, ofta uppemot 1 000 grader, det vill säga riktigt het värme. Det är genom smältningen som omvandlingen av råvarorna till ett slags glasmaterial sker. Utan smältningen är det inte möjligt att få det att bli till glas i någon form. Efter smältning påbörjas arbetet med att forma massan till det utseende som önskas. Formningen brukar utföras av maskiner, medan mer exklusiva glasprodukter ofta formats för hand. Glas som formas för hand blir helt unikt i sin karaktär eftersom det är ytterst svårt att få till formningen exakt likadant med två massor av smält glasmaterial. Det blir alltid några mindre avvikelser emellan produkterna. Maskiner däremot kan massproducera glasprodukter med exakt samma utseende.

Den kalla delen

Efter formgivningen förflyttas materialet som så småningom ska bli glasprodukter till den kalla delen av anläggningen. I detta steg av processen börjar man med att kyla ner materialet så att formen bibehålls med den hårdhet som uppstår vid kylningen. Nedkylningen sker oftast i en typ av ugn med mycket låga temperaturer. Efter nedkylningen kan den hårda formade massan bearbetas och förfinas. Vanligen börjar man med slipning för att få till ett lent glasmaterial. Därefter sker målning och gravering beroende på vilken design som de slutliga glasprodukterna ska ha. Efter att eventuell målning och gravering torkat in är glasprodukterna färdiga för leverans.

Read More

Glastillverkningens historia

mar 18

Glastillverkningens historia

 

Genom historien har glas alltid varit en produkt som fascinerat. Det är ett nästan magiskt material som går att se rakt igenom och som är så lent och vackert i all sin enkelhet. Ordet “glas” är germanskt och betyder “glans”, vilket stämmer bra in på de flesta glasprodukter som inte är alltför slipade.

Det är ett magiskt ämne som faktiskt är äldre än glasbruken. Idag tänker vi oss att det inte går att skapa glas utan att genomgå alla de olika stegen och processerna som sker i ett glasbruk med alltifrån smältning, formning av massan, nedkylning och målning. Så är dock inte fallet. Glas kan faktiskt uppstå på naturlig väg och det sker i så fall genom förglasning av sand. Förglasning av sand kan ske vid blixtnedslag i sanden. Den hetta som uppstår när blixten slår ner kan liknas vid den enorma värme som finns i de ugnar där man smälter råvaror till glas.

Upptäckt och spridning till Sverige

Det var annars först omkring 50 f. Kr. som själva glasblåsningen upptäcktes. Den upptäcktes av romarna som lärde sig att slipa glas och framställa halvgenomskinliga glasprodukter som till viss del påminner om vissa av dagens glasprodukter. Ännu var glasblåsningen dock på en väldigt enkel nivå. Först under 1300-talet i Venedig började processerna förfinas och det som liknar dagens glastillverkning började komma mer och mer. Emellertid var glasen under denna tid fortfarande väldigt orena sett i dagens mått och de hade ofta en tydligt grå nyans. Det var inte de glansiga och totalt genomskinliga glasprodukter som vi ser överallt idag.

Under 1400- och 1500-talet började tillverkning av glas ske i Sverige i en lite större omfattning. Till det uppstod en del mindre glashyttor runt om i landet. Successivt förfinades processerna och intresset för glas blev allt större. Under 1800-talet kom Småland att bli det svenska navet för glas. Bland annat finns de gamla och välkända glashyttorna Emmaboda, Kosta Boda och Orrefors i Småland. Inte minst det sistnämnda är fortfarande ett mycket starkt varumärke som levererar förstklassiga glasprodukter i olika modeller och former. Under 1900-talet började man tala om ett område mellan Kalmar och Växjö som “Glasriket” på grund av alla glashyttor som fanns i området. Än idag sker en utbredd tillverkning av glas i dessa områden så historien lever vidare.

Read More

Ämnet glas

feb 09

Ämnet glas

 

Det är inte helt självklart om glas ska beskrivas som ett ämne eller snarare en produkt. Att en viss form av glas faktiskt kan uppstå på naturlig väg genom blixtnedslag i sand, talar för att det är ett ämne snarare än en produkt. Oavsett är det ett mycket fascinerande ämne som det går att göra mycket med och av. En slags smälta som kan formas efter design och smak. Smältan ska sedan stelna utan att kristallisera till fast material för att slutligen kunna kallas för glas.

Olika typer av glas

Det finns flera olika typer av glas. Det som gör att olika typer har uppkommit är främst skillnader i tillverkningsprocessen. Exempelvis finns det något som kallas flussglas (opalglas), vilket är ett slags ogenomsynligt glas. Ofta är det i en vit färg, men det finns även varianter där man lagt till färgämnen för att få en mer rosa eller ljusblå nyans. Flussglas är en mycket unik glasvariant som framställs som vanligt glas med tillägg av ämnen som soda, pottaska och borax. Olika prydnadsföremål och krukor brukar vara gjorda av denna typ av glas.

En annan känd variant av glas är så kallat härdat glas. Sådant glas tillverkas med mycket snabb avkylning, vilket ger det speciella egenskaper såsom att det blir mer slagtåligt och hållbart. Av den anledningen är härdat glas den glasvariant som ofta används i exempelvis busskurer eller telefonkiosker på allmänna platser där risken för skadegörelse är stor. Ett annat vanligt användningsområde för härdat glas är sidorutorna på bilar, i syfte att minska risken för krossade bilrutor. Vissa enklare dryckesglas brukar även vara i härdat glas för att de ska bli extra tåliga.

Till glasfamiljen brukar även olika metalliska glas räknas, samt olika plaster som är amorfa.

Read More