Glastillverkningens historia

mar 18

Glastillverkningens historia

 

Genom historien har glas alltid varit en produkt som fascinerat. Det är ett nästan magiskt material som går att se rakt igenom och som är så lent och vackert i all sin enkelhet. Ordet ”glas” är germanskt och betyder ”glans”, vilket stämmer bra in på de flesta glasprodukter som inte är alltför slipade.

Det är ett magiskt ämne som faktiskt är äldre än glasbruken. Idag tänker vi oss att det inte går att skapa glas utan att genomgå alla de olika stegen och processerna som sker i ett glasbruk med alltifrån smältning, formning av massan, nedkylning och målning. Så är dock inte fallet. Glas kan faktiskt uppstå på naturlig väg och det sker i så fall genom förglasning av sand. Förglasning av sand kan ske vid blixtnedslag i sanden. Den hetta som uppstår när blixten slår ner kan liknas vid den enorma värme som finns i de ugnar där man smälter råvaror till glas.

Upptäckt och spridning till Sverige

Det var annars först omkring 50 f. Kr. som själva glasblåsningen upptäcktes. Den upptäcktes av romarna som lärde sig att slipa glas och framställa halvgenomskinliga glasprodukter som till viss del påminner om vissa av dagens glasprodukter. Ännu var glasblåsningen dock på en väldigt enkel nivå. Först under 1300-talet i Venedig började processerna förfinas och det som liknar dagens glastillverkning började komma mer och mer. Emellertid var glasen under denna tid fortfarande väldigt orena sett i dagens mått och de hade ofta en tydligt grå nyans. Det var inte de glansiga och totalt genomskinliga glasprodukter som vi ser överallt idag.

Under 1400- och 1500-talet började tillverkning av glas ske i Sverige i en lite större omfattning. Till det uppstod en del mindre glashyttor runt om i landet. Successivt förfinades processerna och intresset för glas blev allt större. Under 1800-talet kom Småland att bli det svenska navet för glas. Bland annat finns de gamla och välkända glashyttorna Emmaboda, Kosta Boda och Orrefors i Småland. Inte minst det sistnämnda är fortfarande ett mycket starkt varumärke som levererar förstklassiga glasprodukter i olika modeller och former. Under 1900-talet började man tala om ett område mellan Kalmar och Växjö som ”Glasriket” på grund av alla glashyttor som fanns i området. Än idag sker en utbredd tillverkning av glas i dessa områden så historien lever vidare.