Skapa ett hållbart glasbruk

jul 21

Skapa ett hållbart glasbruk

Ett glasbruk är en plats där glasprodukter tillverkas. Sedan 1150-talet fram till år 1999 etablerades 320 glasbruk i Sverige. För den som vill starta ett nytt glasbruk kan det vara klokt att ha en tydlig hållbarhetsplan för klimatet och lönsamhetens skull.

En av de viktiga delarna i att driva en hållbar verksamhet är att se till att företaget drivs av grön el. Hos https://tibber.com/se/ hittar du ett digitalt elbolag som ger dig möjlighet att hitta avtal för förnybar el från olika lokala producenter. Du får också en smart app som ger dig full kontroll vad gäller din elförbrukning.

Glaskonstnärer i glasriket

The Glass Factory är ett glasmuseum som har en tillhörande glashytta, med bas i Boda i Rättviks kommun. Här kan glaskonstnärer hyra in sig för att använda hyttan i sitt arbete. I Småland ligger också Persson & Persson, en glasåterbruksbutik utanför Åseda. Liksom i The Glass Factory finns här unga glaskonstnärer som valt att bosätta sig nära glashyttorna. I butiken har de återbrukat glas till försäljning, gjorda av gamla flaskor med mera. Morgan Persson har av dem skapat vaser, dricksglas och skålar.

Miljöarbete gav bättre hälsa

En ny forskningsstudie från Linköpings Universitet har visat att personer som ätit lokalt producerat kött och fisk i Smålands glasbruksområde från fyrtiotalet fram till åttiotalet löpte en fördubblad risk att drabbas av tarm- och magcancer. Glastillverkningen har skapat stora utsläpp av tungmetaller och polyaromatiska kolväten, vilket har visat sig ha ett tydligt samband med den ökade cancerrisken. Tack vare miljöarbete och miljölagstiftning har risken nu kunnat minskas, vilket visar hur viktigt det är med hållbarhetsarbete kring glasbruk.

Det finns stora möjligheter att skapa nytt glas av återvunnet material. Svenskt tenn gav nyligen ut ett nytt glasfat som designats av Erika Lagerbielke. Fatet hade framställts av gamla bilrutor som återvunnits. Tidigare hade bilrutorna använts till glasfiberisolering.