Skydda glasbruket mot väder och vind

mar 11

Skydda glasbruket mot väder och vind

För att bygga ett säkert glasbruk som fyller sin uppgift ställs det stora krav på byggnaden. Småländska glasbruk var från början byggda i trä vilket resulterade i en stor risk för brand. Även andra delar av verksamheten som blandning av ”mängen” (sandblandning som används till glasmassa) har historiskt sett krävt särskilda byggnader där hänsyn tas till säkerheten.

För den som vill ha ett säkert plasttak till glasbruket finns Plastexperten, som erbjuder korrugerade tak i många olika varianter. Plasttaket ”Supreme” klarar mycket hagel, stormar och snö vilket skyddar de ömtåliga glasvarorna inne på bruket mot skador. ”Sverigeplattan” är en annan variant av plasttak som är mycket slagtålig och som inte påverkas av temperaturförändringar, exempelvis vid värmeböljor.

Glaskross med bly

De gamla glasbruksområdena i Småland innehåller stora mängder glaskross och tungmetaller. En ny teknik kommer nu att användas för att sanera områdena från cirka sextusen ton bly, och både tungmetaller och glas kommer att återvinnas. Marken kommer på detta sätt att renas och en giftfri miljö skapas.

Historiskt glasbruk på Skansen

I ett litet rött hus på toppen av Skansen i Stockholm doftar det fjällstuga från ugnarna som är fyllda av lera och smält sten. Här arbetar glasblåsaren Martin Ehrensvärd med att omvandla den tusengradiga glasmassan. För att forma glaset använder han sig av en blötlagd tidning, metallverktyg och vattendränkta träslevar. Hyttan på Skansen har över 250 000 besökare varje år och omsätter cirka fyra miljoner kronor. Alexandra Pavlenkova och Martin Ehrensvärd köpte glasbruket under sommaren 2020. Idag driver de bruket vidare och håller evenemang och kurser samt blåser glaskonst.

Glasbruket har nu kunder i Estland, USA, Sverige och belarusiska Minsk vilket ger nya möjligheter för bruket att växa internationellt sett. Paret har många år inom yrket trots sin unga ålder på 24 och 31 år. De har båda blivit upplärda av mästare och målet för ungdomarna är att bli ännu bättre än sina lärare. Martin och Alexandra har länge haft en dröm om att driva en verksamhet tillsammans, deras drömstudio ligger i Sverige. Nu har de möjlighet att arbeta i det anrika glasbruket på Skansen, som noggrant underhålls för att bevara dess historiska värden. Martin Ehrensvärd menar att det inte är så många kunder som köper glas för tillfället, men om de skapar det bästa glaset kommer spekulanterna att börja strömma till.

Förfallet glasbruk

I Lindshammar står ett förfallet glasbruk som beskrivs av ortsborna som en ”sämre rivningsfastighet”. Takplåtarna har blåst ner och inget har gjorts åt brukets förfallelse. Ett skånskt bolag köpte glasbruket nyligen för endast fem kronor, men mannen som äger bolaget har inte gått att nå. Ingen av de boende i närområdet kan förstå varför bolaget har köpt ett glasbruk med förgiftad mark, och försök har gjorts att få kommunen att åtgärda problemen. Att inte upprätthålla taket och övriga delar av en glasbruksbyggnad kan innebära en säkerhetsrisk.