Vad är ett glasbruk?

apr 18

Vad är ett glasbruk?

 

Precis som namnet antyder är glasbruk ett bruk där man utvinner och/eller förädlar råvaror och material som kan bli till glas. I ett glasbruk arbetar man med materialet och tillverkar olika glasprodukter. Det kan vara alltifrån vattenglas, speciella glas för öl, vin eller champagne till krukor i glas eller fönsterrutor. Tidigare kallades ett glasbruk ofta för glashytta eftersom anläggningen brukade vara i en mindre hytta, men under de senaste 100 åren har produktionen blivit alltmer kommersialiserad och glasbruk har blivit den etablerade benämningen.

Det finns flera kända glasbruk i Sverige, till exempel Limmareds glasbruk som grundades 1740 och nu är Sveriges äldsta glasbruk i drift. Det ligger i Limmared i Västra Götalands län och deras mest kända glasprodukt är de genomskinliga Absolut Vodka-flaskorna. I övrigt har Sverige flera kända glasbruk och vi är som land en stor producent av glas och olika glasprodukter, beaktat vår storlek.

Anläggningens olika delar

Ett glasbruk består vanligen av två huvuddelar, en varm och en kall del. Vid väldigt stora anläggningar kan de varma och kalla delarna vara indelade i ytterligare underdelar, men huvudprincipen att det finns två huvuddelar är fortsatt densamma. I väldigt små bruk kan delarna vara i samma rum, men det är viktigt att det finns en viss temperaturskillnad mellan områdena för att glasprodukterna ska kunna tillverkas på ett tillfredsställande vis.

Den varma delen

I den varma delen av anläggningen utförs smältningen av råvarorna som senare ska bli glas. Smältningen sker i ugn under mycket hög värme, ofta uppemot 1 000 grader, det vill säga riktigt het värme. Det är genom smältningen som omvandlingen av råvarorna till ett slags glasmaterial sker. Utan smältningen är det inte möjligt att få det att bli till glas i någon form. Efter smältning påbörjas arbetet med att forma massan till det utseende som önskas. Formningen brukar utföras av maskiner, medan mer exklusiva glasprodukter ofta formats för hand. Glas som formas för hand blir helt unikt i sin karaktär eftersom det är ytterst svårt att få till formningen exakt likadant med två massor av smält glasmaterial. Det blir alltid några mindre avvikelser emellan produkterna. Maskiner däremot kan massproducera glasprodukter med exakt samma utseende.

Den kalla delen

Efter formgivningen förflyttas materialet som så småningom ska bli glasprodukter till den kalla delen av anläggningen. I detta steg av processen börjar man med att kyla ner materialet så att formen bibehålls med den hårdhet som uppstår vid kylningen. Nedkylningen sker oftast i en typ av ugn med mycket låga temperaturer. Efter nedkylningen kan den hårda formade massan bearbetas och förfinas. Vanligen börjar man med slipning för att få till ett lent glasmaterial. Därefter sker målning och gravering beroende på vilken design som de slutliga glasprodukterna ska ha. Efter att eventuell målning och gravering torkat in är glasprodukterna färdiga för leverans.